Uw reis en het Corona Virus

Luxury Travel Consultants - Logo zwart

Zevenbergen, 28 april 2020

Uw reis en het Corona Virus

Het Corona virus houdt ons al even in zijn greep. Alle reizen zijn voorlopig tot en met 29 mei a.s.. geannuleerd en hiervoor worden vouchers uitgegeven.

Ik bekijk de boekingen per maand en op volgorde van vertrekdatum en zal ik in overleg met u uw geboekte reis in zijn geheel naar een later tijdstip omboeken, danwel de vouchers aanvragen, welke u op een later tijdstip kunt inwisselen voor een nieuwe reis. Elke boeking is anders, dus ook hier maatwerk, waarin we met elkaar bekijken wat de beste oplossing is.

De regels volgens ANVR met betrekking tot het voucher vindt u hieronder.

Voorwaarden wanneer u een reis hebt geboekt met een vertrekdatum tot 29 mei 2020

De ANVR adviseert tot 29 mei niet op reis te gaan. Door de situatie die door het Corona virus is ontstaan wordt de reisbranche geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Een en ander kan tot problemen in de cash flow leiden. De SGR heeft daarom de Corona Voucher in het leven geroepen. Aan reizigers wordt gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip.

  1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van dit besluit.
  2. De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Corona virus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel.
  3. De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte.
  4. Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 1 juni 2020 ten aanzien van de uitgifte van Corona-vouchers met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen.

Aanvragen voor geheel nieuwe reizen, dus niet de reeds geboekte reizen die onder de voucher regeling vallen, kunnen al wel gedaan worden, we kunnen met u al de reisplannen doornemen, uw wensen en verwachtingen in kaart brengen en een voorlopig voorstel maken: het overgaan tot een concrete boeking zullen wij echter dan pas doen zodra er meer duidelijkheid is over de (in)reis verboden en het hervatten van vluchten door de betreffende airlines.

Dit om onnodige en lastige situaties te voorkomen. Dit geldt voorlopig in principe voor vertrekken vanaf 1 oktober 2020.

Ondanks deze enorme crisis wens ik u zonodig thuis of in Nederland een mooi vakantiegevoel de komende tijd en ook bedenktijd over welke bestemmingen u echt nog heel graag een keer zou willen bezoeken.

Met lieve reisgroet vanuit Zevenbergen,

Daniëlle Kloeg

 

Uw reis en het Corona Virus

Het Corona virus houdt ons al even in zijn greep. Alle reizen zijn voorlopig tot en met 29 mei a.s.. geannuleerd en hiervoor worden vouchers uitgegeven.

Ik bekijk de boekingen per maand en op volgorde van vertrekdatum en zal ik in overleg met u uw geboekte reis in zijn geheel naar een later tijdstip omboeken, danwel de vouchers aanvragen, welke u op een later tijdstip kunt inwisselen voor een nieuwe reis. Elke boeking is anders, dus ook hier maatwerk, waarin we met elkaar bekijken wat de beste oplossing is.